中药材全部导航ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ

轻粉

目录
“轻粉”在《中国药典》
“轻粉”在《*辞典》
“轻粉”在《中华本草》《中药大辞典》

 

《中国药典》:轻粉

【拼音名】 Qīnɡ Fěn

【英文名】 CALOMELAS

【来源】 本品为氯化亚汞(Hg2Cl2)。

【性状】 本品为白色有光泽的鳞片状或雪花状结晶,或结晶性粉末;遇光颜色缓缓变暗。无臭,几乎无味。

【鉴别】 (1)本品遇氢氧化钙试液、氨试液或氢氧化钠试液,即变成黑色。

(2)取本品,加等量的无水碳酸钠,混合后,置干燥试管中,加热,即分解析出金属汞,凝集在试管壁上,管中遗留的残渣加稀硝酸溶解后,滤过,滤液显氯化物的鉴别反应(附录Ⅳ)。

【含量测定】 取本品约0.5g,精密称定,置碘瓶中,加水10ml,摇匀,再精密加碘滴定液(0.1mol/L)50ml,密塞,强力振摇至供试品大部分溶解后,再加入碘化钾溶液(5→10)8ml,密塞,强力振摇至完全溶解,用硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)滴定,至近终点时,加淀粉指示液,继续滴定至蓝色消失。每1ml 的碘滴定液(0.1mol/L)相当于23.61mg 的氯化亚汞(Hg2Cl2)。

本品含氯化亚汞(Hg2Cl2)不得少于99.0%。

【性味】 辛,寒;有毒。

【归经】 归大肠、小肠经。

【功能主治】 外用杀虫,攻毒,敛疮;内服祛痰消积,逐水通便。外治用于疥疮,顽癣,臁疮,梅毒,疮疡,湿疹;内服用于痰涎积滞,水肿膨胀,二便不利。

【用法用量】 外用适量,研末掺敷患处;内服每次0.1~0.2g,一日1~2次,多入丸剂或装胶囊服,服后漱口。

【注意】 本品有毒,不可过量;内服慎用;孕妇禁服。

【贮藏】 遮光,密闭,置干燥处。

【摘录】 《中国药典》

《*辞典》:轻粉

【出处】 《本草拾遗》

【拼音名】 Qīnɡ Fěn

【别名】 汞粉(《本草拾遗》),峭粉(《日华子本草》),水银粉(《嘉佑本草》),腻粉(《传家秘宝方》),银粉(《本草述》),扫盆(《本草便读》)。

【来源】 为粗制氯化亚汞结晶

【生境分布】 产湖北、河北、湖南、云南等地。

【制法】 用砖砌一炉灶,上有10个炉眼,每一炉眼放一平底锅。先将胆矾3.5斤、食盐3斤放于盆内,加水约3斤混合,放入水银6.25斤,搅拌成粥状,再加入红土约10大碗,拌和成半干半湿的软泥块,分成10份,捏成馒头形。另在平底锅中央撒一层沙土,将馒头状物分别放在沙土上,并用陶碗或瓷盆盖上,再用泥封固,以防泄气。先放在炉旁。每炉约用上等木炭47斤,先在炉外烧之全红,再装入各炉眼内,略烧片刻,即行通火,将炉眼中央摆成空型,若见有火苗之处,用炭压盖不使上燃,再将炉门关闭,开始闷火。等到炭已烧透,至无火苗,且外被一层白灰时,将已封固的平底锅放在每个炉眼上,将炉门关闭。22小时后开锅,则见锅内出现多数多角形片状雪花样结晶,用鸡翎扫下,拣去杂质,遮光密闭保存。红土与沙仍可继续使用。

①《品汇精要》:"凡作粉,先要作麯,其作麯之法:以皂矾一斤,盐减半,二味入旧铁锅内,以慢火炒之,仍以铁方铲搅不住手,炒干成麯,如柳青色。其升粉法,先置一平台,高三尺余,径二尺,不拘砖垍,以荆柴炭一斤碎之如核桃大,烧于台上,扇炽,每升粉一料,用水银一两二钱,麯二两二钱,内石臼内,石杵研,不见水银星为度,却入白矾粗末二钱,三味搅匀,平摊铁鏊中心,约厚三分许,鹅翎遍插小孔,将澄浆瓦盆覆之,缝以盐泥固济,勿令太实,实则难起。置鏊于炽火上,候微热,以手蘸水轻抹其缝及盆,复用砖立鏊下,周护火气,待火尽、盆温,揭之,勿令手重,重则振落,其粉凝于盆底,状若雪花而莹洁,以翎扫之,瓷器收贮。其盆鏊浊滓,入后料再升。"

②《纲目》:"升炼轻粉法:用水银一两,白矾二两,食盐一两,同研不见星,铺于铁器内,以小乌盆覆之,筛灶灰盐水和,封固盆口,以炭打二炷香,取开则粉升于盆上矣。其白如雪,轻盈可爱。一两汞,可升粉八钱。"

【性状】 为片状结晶,状似雪花。色白,有银色光泽。体轻,手捻易碎成白色粉末。以洁白、片大、明亮、呈针状结晶、质轻、无水银珠者为佳。不溶于水与酸,放在铁片上加热,则逐渐变为黄色,最后化为青烟,不留痕迹。加氢氧化钾液,析出黑色氧化亚汞,加氨水振摇之,则变为黑色。

【化学成份】 主要含氯化亚汞。天然产者,名角汞矿,但平常都用人工制备,为无味无色(平常带淡黄色)鳞片状结晶。化学上又名甘汞,其干燥品含HgCl不得少于99.6%。本品毒性虽小,但与水共煮,则分解而生氯化汞及金属汞,后二者都有剧毒;在曝光时,甘汞颜色渐渐变深,亦起同样变化而具剧毒。

【药理作用】 轻粉外用有杀菌作用,内服适量能制止肠内异常发酵,并能通利大便。甘汞口服后在肠中遇碱及胆汁,小部分变成易溶的二价汞离子。二价汞离子能抑制肠壁细胞的代谢与机能活动,阻碍肠中电解质与水分的吸收而导致泻下;且可抑制肠中细菌将胆绿素变为胆红素,又因肠内容物迅速排出,影响了胆绿素的转变,故服药后大便可成绿色。二价汞离子吸收后,还可与肾小管细胞中含巯基酶结合,抑制酶的活性,影响其再吸收功能而有利尿作用。大量可致中毒。用阿拉伯胶制成轻粉混悬液灌胃,其半数致死量小鼠为410毫克/公斤,大鼠为1740毫克/公斤。中毒后小鼠的心、肝、肾皆有不同程度的病变,肾小管上皮细胞最显著,有浊肿、脂变、坏死等,卵巢中部分较大滤泡破碎,且有白细胞浸润。轻粉水浸剂(1:3),在试管内对堇色毛癣菌、许兰氏黄癣菌、奥杜盎氏小芽胞癣苗、红色表皮癣菌、星形奴卡氏菌等皮肤真菌均有不同程度的抑制作用。

【性味】 辛,寒,有毒。

①《嘉佑本草》:"辛,冷,无毒。"

②《医学入门》:"有毒。"

③《本草从新》:"辛冷而燥,有毒。"

【归经】 入肝、肾经。

①《玉楸药解》:"入足少阴肾、足厥阴肝经。"

②《本草再新》:"入肝、肺二经。"

【功能主治】 杀虫,攻毒,利水,通便。治疥癣,瘰疬,梅毒,下疳,皮肤溃疡,水肿,臌胀,大小便闭。

①《本草拾遗》:"通大肠,转小儿疳并瘰疬,杀疮疥癣虫及鼻上酒齄,风疮瘙痒。"

②《本草衍义》:"下涎药并小儿涎潮、瘈疭多用。"

③张元素:"洁净府,去膀胱中垢腻。"

④《医学入门》:"消水肿,止血痢,吐风涎。"

⑤《纲目》:"治痰涎积滞,水肿臌胀,毒疮。"

⑥《本草正》:"治瘰疬诸毒疮,去腐肉,生新肉。"

【用法用量】 外用:研末调敷或干撒。内服:研末,2~5厘;或入丸、散。

【注意】 内服宜慎,体弱及孕妇忌服。

①《本草拾遗》:"畏磁石、石黄。忌一切血。"

②《品汇精要》:"虚人不宜服。"

③《本草经疏》:"凡闭结由于血虚不能润泽;小儿疳病,脾胃两虚;小儿慢惊,痰涎壅上;杨梅结毒,发于气虚久病之人,咸不宜服。"

【附方】 ①治诸疥疮:轻粉五钱匕,吴茱萸一两,赤小豆四十九粒,白蒺藜一两,白芜荑仁半两,石硫黄少许。上六味,捣研为散,令匀。每用生油调药半钱匕,于手心内摩热后,遍揩周身有疥处,便睡。(《圣济总录》神捷散)

②治人面上湿癣:轻粉、斑猫(去翅、足)。上研细,用温水以鸡翎扫之周围。(《普济方》轻粉散)

③治小儿生癣:猪脂和轻粉抹之。(《仁斋直指方》)

④治小儿头疮:葱汁调腻粉涂之。(《濒湖集简方》)

⑤治风虫牙疳,脓血有虫:轻粉一钱,黄连一两。为末掺之。(《普济方》)

⑥治杨梅疮癣:汞粉、大风子肉。等分为末,涂之。(《岭南卫生方》)

⑦治杨梅疮毒:轻粉、胡桃仁、槐花(炒,研)、红枣内各二钱(轻粉宜减量)。捣丸。分作三服,初日鸡汤下,二日酒下,三日茶下。三日服尽。(《杨诚经验方》)

⑧治杨梅:血丹、轻粉各等分。猪胆汁调搓。(《疡医大全》)

⑨治下疳阴疮:轻粉末干掺之。(《积善堂经验方》)

⑩治臁疮不合:轻粉五分,黄蜡一两。以粉掺纸上,以蜡铺之。敷在疮上,黄水出。(《永类钤方》)

⑾治小儿涎喘:无雄鸡子一个。用鸡子清入轻粉一分(宜减量),拌匀,银器盛置汤瓶上蒸熟,三岁儿食尽,当吐痰或泄。壮实者乃可用。(《串雅内编》轻粉顶)

⑿治水气肿满:汞粉一钱(乌鸡子去黄盛粉,蒸饼包,蒸熟取出),苦葶苈(炒)一钱。同蒸饼杵丸绿豆大。每车前汤下三、五丸,日三服。(《医垒元戎》)

⒀治血痢:腻粉五钱,定粉三钱。同研匀,用水浸蒸饼心少许,和为丸如绿豆大。每服七丸或十丸,艾一枝,水一盏,煎汤下。艾汤多亦妙。(《秘宝方》)

⒁治大小便关格不通,腹胀喘急:腻粉一钱(宜减量),生麻油一合。相合,空腹服之。(《圣惠方》)

⒂治大便不通,十月秘者:枣一枚(去核),腻粉一钱(宜减量)。上以腻粉纳于枣中,和白面裹之,于火上炙令熟,碾罗为末。以煎汤调,顿服之。(《圣惠方》)

【各家论述】 ①《木草衍义》:"水银粉,下涎药并小儿涎潮、瘈疭多用。然不可常服及过多,多则其损兼行。若兼惊,尤须审谨。盖惊为心气不足,不可下,下之里虚,惊气人心不可治,若其人本虚,便须禁此一物。"

②刘完素:"银粉,能伤牙齿,盖上下齿龈属手足阳明之经,毒气感于肠胃,而精神气血水谷既不胜其毒,则毒即循经上行,而至齿龈嫩薄之分为害也。"

③《医学入门》:"轻粉,《经》云利大肠,东垣又云抑肺而敛肛门,何也?盖轻粉经火本燥,原自水银性冷,用之于润药则利,用之于涩药则止,所以又能消水肿,止血痢,吐风涎。要之虚病禁用,实者亦量用之。"

④《纲目》:"水银乃至阴毒物,因火煅丹砂而出,加以盐矾炼而为轻粉,加以硫黄升而为银朱,轻飞灵变,化纯阴为燥烈,其性走而不守,善劫痰涎,消积滞,故水肿风痰湿热毒疮,被劫涎从齿龈而出,邪郁为之暂开,而疾因之亦愈。若服之过剂,或不得法,则毒气被蒸,审入经络筋骨,莫之能出,痰涎既去,血液耗亡,筋失所养,营卫不从,变为筋挛骨痛,发为痈肿疳漏,或手足皲裂,虫癣顽痹,经年累月,遂成废涸,其害无穷。陈文中言,轻粉下痰而损心气,小儿不可轻用,伤脾败阳,必变他证,初生尤宜慎之。"

⑤《本草经巯》:"水银粉,疗体与水银相似,第其性稍轻浮尔。大肠热燥则不通,小儿疳病,因多食甘肥,肠胃结滞所致,辛凉总除肠胃积滞热结,故主之也。其主瘰疮疥癣虫及鼻上酒鼓风疮瘙痒者,皆从外治,无非取其除热杀虫之功耳。"

【摘录】 《*辞典》

《中华本草》《中药大辞典》:轻粉

【出处】 出自《本草纲目拾遗》。

1.《品汇精要》:凡作粉,先要作曲,其作曲之法:以皂矾一厅,盐减半,二味入旧铁锅内,以慢火炒之,仍以铁方铲搅不住手,炒干成曲,如柳青色。以荆柴炭一斤碎之如核桃大,LONG于台上,扇炽,每升粉一料,用水银一两二钱,曲二两二钱,内石臼内,石杵研,不见水银星为度,却入白矾粗末二钱,三味搅匀,平摊铁鏊中心,约厚三分许,鹅翎遍插小孔,将澄浆瓦盆覆之,缝以盐泥固济,勿令太实,实则

【拼音名】 Qīnɡ Fěn

【英文名】 Calomel, Mercurous Chloride

【别名】 汞粉、峭粉、水银粉、腻粉、银粉、扫盆

【来源】 药材基源:为粗制氯化亚汞结晶。

拉丁植物动物矿物名:

【生境分布】 主产于湖北武汉、湖南湘潭、四川重庆、天津、河北安国、云南昆明等。

【性状】 性状鉴别 本品为鳞片状结晶,形似雪花。银白色;半透明或微透明。具银样光泽。体轻,质脆,用手捻之,易碎成细粉。气无,味淡。遇光颜色缓缓变暗。以片大、色洁白、体轻、具银样光泽者为佳。

显微鉴别 透射偏光镜下:无色透明;片状,不规则长片状、长条形,先端常呈角状,高正突起。双晶为对称消光,双晶面平行理解面;单晶为平行消光,有的具晕彩。

品质标志 (1)《中华人民共和国药典》1995年版规定:本品含氯化亚汞(Hg2Cl2)不得少于99.0%。

(2)杂质含量限制 ①升汞:取本品2g,加乙醚20ml,振摇5min 后,滤过,滤液放置,使乙醚自然挥散,残渣加水10ml与稀硝酸2滴溶解后,照《中华人民共和国药典》1995年版,氯化物检查法项下的方法(附录ⅨC)检查,如发生混浊,与标准氯化钠溶液7ml同一方法制成的对照液比较,不得更浓。②汞珠:取本品约1g,平铺于白纸上,用扩大镜检视,不应有汞珠存在。③炽灼残渣:按《中华人民共和国药典》1995年版规定:不得过0.1%。

【化学成份】 主要含氯化亚汞(Mercurous chloride Hg2Cl2或HgCl)。

【药理作用】 轻粉外用有杀菌作用,内服适量能制止肠内异常发酵,并能通利大便。甘汞口服后在肠中遇碱及胆汁,小部分变成易溶的二价汞离子。二价汞离子能抑制肠壁细胞的代谢与机能活动,阻碍肠中电解质与水分的吸收而导致泻下;且可抑制肠中细菌将胆绿素变为胆红素,又因肠内容物迅速排出,影响了胆绿素的转变,故服药后大便可成绿色。二价汞离子吸收后,还可与肾小管细胞中含疏基酶结合,抑制酶的活性,影响其再吸收功能而有利尿作用。大量可致中毒。 用阿拉伯胶制成轻粉混悬液灌胃,其半数致死量小鼠为410mg/kg,大鼠为1740mg/kg。中毒后小鼠的心、肝、肾皆有不同程度的病变,肾小管上皮细胞最显着,有浊肿、脂变、坏死等,卵巢中部分较大滤泡破碎,且有白细胞浸润。轻粉水浸剂(1∶3),在试管内对堇色毛癣菌、许兰氏黄癣菌、奥杜盎氏小芽胞癣菌、红色表皮癣菌、星形奴卡氏菌等皮肤真菌均有不同程度的抑制作用。 轻粉1:3的水浸液在体外对堇色毛癣菌、奥杜盎小芽饱癣菌、红色表皮癣菌、星形奴卡菌等均有不同程度的抑制作用。

【鉴别】 (1)本品遇氢氧化钙试液、氨试液或氢氧化钠试液即变成黑色。(检查汞盐)(2)取本品,加等量无水碳酸钠,混合后,置干燥试管中,加热,即分解析出金属汞,凝集在试管壁上,管中遗留的残渣加稀硝酸溶解后,滤过,滤液加硝酸使成酸性后,加硝酸银试液,即生成白色凝乳状沉淀;分离,沉淀加氨试液即溶解,再加硝酸,沉淀复生成。(检查氯化物)。

【炮制】 用砖砌一炉灶,上有10个炉眼,每一炉眼放一平底锅。先将胆矾3.5斤、食盐3斤放于盆内,加水约3斤混合,放人水银6.25斤,搅拌成粥状,再加入红土约10大碗,拌和成半干半湿的软泥块,分成10份,捏成馒头形。另在平底锅中央撤一层沙土,将馒头状物分别放在沙土上,并用陶碗或瓷盆盖上,再用泥封固,以防泄气。先放在炉旁。每炉约用上等木炭47斤,先在炉外烧之全红,再装入各炉眼内,略烧片刻,即行通火,将炉眼中央摆成空型,若见有火苗之处,用炭压盖不使上燃,再将炉门关闭,开始闷火。等到炭已烧透,至无火苗,且外被一层白灰时,将已封固的平底锅放在每个炉眼上,将炉门关闭。22小时后开锅,则见锅内出现多数多角形片状雪花样结晶,用鸡翎扫下,拣去杂质,遮光密闭保存。红土与沙仍可继续使用。

【性味】 辛;寒;有毒

【归经】 肝;肾;肺;大肠经

【功能主治】 杀虫;攻毒;祛腐;止痒;祛痰;逐水;通便。主疮疡溃烂;疥癣痒疹;瘰疬;梅毒;疳疮;酒皶鼻;痤疮;急慢惊风;痰壅喘逆;水肿胀满;二便不利

【用法用量】 外用:研末调敷或干撒。内服:研末,2-5厘;或入丸、散。

【注意】 内服宜慎,体弱及孕妇忌服。

1.《本草拾遗》:畏磁石、石黄。忌一切血。

2.《品汇精要》:虚人不宜服。

3.《本草经硫》:凡闭结由于血虚不能润泽;小儿疳病,脾胃两虚;小儿慢惊,痰涎壅上;杨梅结毒,发于气虚久病之人,咸不宜服。

【附方】 ①治诸疥疮:轻粉五钱匕,吴茱萸一两,赤小豆四十九粒,白蒺藜一两,白芜荑仁半两,石硫黄少许。上六味,捣研为散,令匀。每用生油调药半钱匕,于手心内摩热后,遍揩周身有疥处,便睡。(《圣济总录》神捷散)②治人面上湿癣:轻粉、斑猫(去翅、足)。上研细,用温水以鸡翎扫之周围。《普济方》轻粉散)③治小儿生癣:猪脂和轻粉抹之。(《仁斋直指方》)④治小儿头疮:葱汁调腻粉涂之。(《濒湖集简方》)⑤治风虫牙疳,脓血有虫:轻粉一钱,黄连一两。为末掺之。(《昔济方》)⑥治杨梅疮癣:汞粉、大风子肉。等分为末,涂之。(《岭南卫生方》)⑦治杨梅疮毒:轻粉、胡桃仁、槐花(炒,研)、红枣肉各二钱(轻粉宜减量)。捣丸。分作三服,初日鸡汤下,二日酒下,三日茶下。三日服尽。(《杨诚经验方》)⑧治杨梅:血丹、轻粉各等分。猪胆汁调搓。(《疡医大全》)⑨治下疳阴疮:轻粉末干掺之。(《积善堂经验方》)⑩治臁疮不合:轻粉五分,黄蜡一两。以粉掺纸上,以蜡铺之。敷在疮上,黄水出。(《永类钤方》)⑾治小儿涎喘:无雄鸡子一个,用鸡子清入轻粉一分(宜减量),拌匀,银器盛置汤瓶上蒸熟,三岁儿食尽,当吐痰或泄。壮实者乃可用。(《串雅内编》轻粉顶) ⑿治水气肿满:汞粉一钱(乌鸡子去黄盛粉,蒸饼包,蒸熟取出),苦葶苈(炒)一钱。同蒸饼杵丸绿豆大。每车前汤下三、五丸,日三服。(《医垒元戎》)⒀治血痢:腻粉五钱,定粉三钱。同研匀,用水浸蒸饼心少许,和为丸如绿豆大。每服七丸或十丸,艾一枝,水一盏,煎汤下。艾汤多亦妙。(《秘宝方》)⒁治大小便关格不通,腹胀喘急:腻粉一钱(宜减量),生麻油一合。相合,空腹服之。(《圣惠方》)⒂治大便不通,十日秘者:枣一枚(去核),腻粉一钱(宜减量)。上以腻粉纳于枣中,和白面裹之,于火上炙令熟,碾罗为末。以煎汤调,顿服之。(《圣惠方》)

【各家论述】 1.《本草衍义》:水银粉,下涎药并小儿涎潮、JIZONG多用。然不可常服及过多,多则其损兼行。若兼惊,尤须审谨。盖惊为心气不足,不可下,下之里虚,惊气入心不可治,若其人本虚,便须禁此一物。

2. 刘完素:银粉,能伤牙齿,盖上下齿龈属手足阳明之经,毒气感于肠胃,而精神气血水谷既不胜其毒,则毒即循经上行,而至齿龈嫩薄之分为害也。

3.《医学入门》:轻粉,《经》云利大肠,东垣又云抑肺而敛肛门,何也?盖轻粉经火本燥,原自水银性冷,用之于润药则利,用之于涩药则止,所以又能消水肿,止血痢,吐风涎。要之虚病禁用,实者亦量用之。

4.《纲目》:水银乃至阴毒物,因火煅丹砂而出,加以盐矾炼而为轻粉,加以硫黄升而为银朱,轻飞灵变,化纯阴为燥烈,其性走而不守,善劫痰涎,消积滞,故水肿风痰湿热毒疮,被劫涎从齿龈而出,邪郁为之暂开,而疾因之亦愈。若服之过剂,或不得法,则毒气被蒸,窜入经络筋骨,莫之能出,痰涎既去,血液耗亡,筋失所养,营卫不从,变为筋挛骨痛,发为痈肿疳漏,或手足皲裂,虫癣顽痹,经年累月,遂成废痼,其害无穷。陈文中言,轻粉下痰而损心气,小儿不可轻用,伤脾败阳,必变他证,初生尤宜滇之。

5.《本草经疏》:水银粉,疗体与水银相似,第其性稍轻浮尔。大肠热燥则不通,小儿疳病,因多食甘肥,肠胃结滞所致,辛凉总除肠胃积滞热结,故主之也。其主瘰疮疥癣虫及鼻上酒ZHA风疮瘙痒者,皆从外治,无非取其除热杀虫之功耳。

【摘录】 《中华本草》《中药大辞典》